ZA ČÍM

STOJÍME

Jsme liberální, pokrokové a proevropské hnutí, které je ohleduplné k lidem i přírodě.

ZA ČÍM

STOJÍME

Jsme liberální, pokrokové a proevropské hnutí, které je ohleduplné k lidem i přírodě.

Lidská práva a důstojnost

01

Důstojné bydlení je základní lidská potřeba

K fungující ekonomice a vzkvétající zemi je potřeba šťastné a spokojené obyvatelstvo.

02

V právech, příležitostech a svobodě volby si musíme být všichni rovni

Věříme ve stát, kde všichni mají stejné příležitosti, stejná práva a možnost volby.

Životní prostředí

03

Životní prostředí musíme ochránit i pro budoucí generace

V České republice máme nádhernou krajinu, hojnost řek, úrodnou půdu i naprosto výjimečné a ideální podnebí bez jakýchkoliv extrémů.

04

Podpora šetrného a smysluplného zemědělství

Díky úrodnosti půdy i mírnému podnebí máme pro zemědělství v České republice více než ideální podmínky. To ale není samozřejmost, ...

Funkční stát

05

Efektivní a dostupná spravedlnost pro všechny a boj proti korupci

Chceme moderní justici, která je snadno přístupná, elektronizovaná a srozumitelná.

06

Konečně funkční stát, který myslí na svoji budoucnost a je oporou pro své občany

O nutnosti reforem pořád všichni mluví, ale při šanci na prosazení na své sliby najednou zapomenou.

Mezinárodní spolupráce

07

Prozápadní a liberální orientace ČR

Jsme pevnou součástí západních demokracií, Evropské unie a NATO. A chceme pokračovat v lidsko-právní tradici...

08

Posílení obranné spolupráce

Dlouhá léta slibujeme splnění svých mezinárodních závazků. A dlouhá léta všechny vlády splnění těchto závazků odkládají.

09

S Evropskou Unií to myslíme vážně

Takovým standardem u českých politiků už je, že za veškeré úspěchy podle nich mohou oni sami a za vše špatné může Brusel.