HNUTÍ SEN 21

Bráníme hodnoty a principy liberální demokracie.

HNUTÍ SEN 21

Bráníme hodnoty a principy

liberální demokracie.

MAGAZÍN JAKO SEN

MAGAZÍN JAKO SEN

Co právě hýbe naším hnutím

Co právě hýbe
naším hnutím

  • V Senátu se projednala vládní důchodová „reforma“. Důchodová reforma, Program „Demografická křivka je neúprosná a tahle kosmetická změna nevyhnutelné zhroucení důchodového systému jen o pár let odloží. Důchodci si pohorší a stejně to nebude k ničemu. Problém se za pár let opět vynoří a bude nutné zase zpřísnit. A znovu a znovu. Na úkor veřejného dluhu, současné generace důchodců a hlavně mladé generace. Na našich bedrech bude systém udržet a odvádět do něj stále více a zároveň si stále více spořit bokem. Tohle není reforma, tohle je prohra pro všechny.“ Lukáš Kostínek Celý článek
01

Důstojné bydlení je základní lidská potřeba

K fungující ekonomice a vzkvétající zemi je potřeba šťastné a spokojené obyvatelstvo.

04

Podpora šetrného a smysluplného zemědělství

Díky úrodnosti půdy i mírnému podnebí máme pro zemědělství v České republice...

02

V právech, příležitostech a svobodě volby si musíme být všichni rovni

Věříme ve stát, kde všichni mají stejné příležitosti, stejná práva a možnost volby.

05

Efektivní a dostupná spravedlnost pro všechny a boj proti korupci

Chceme moderní justici, která je snadno přístupná, elektronizovaná a srozumitelná.

03

Životní prostředí musíme ochránit i pro budoucí generace

V České republice máme nádhernou krajinu, hojnost řek, úrodnou půdu i naprosto výjimečné...

06

Konečně funkční stát, který myslí na svoji budoucnost

O nutnosti reforem pořád všichni mluví, ale při šanci na prosazení na své sliby najednou zapomenou.

SENÁTORSKÝ KLUB SEN21

SENÁTORSKÝ KLUB SEN21

Hnutí SEN 21 chce naplnit smysl Senátu jako souboru zkušených, respektovaných a důvěryhodných osobností, které sdílejí hodnoty a principy liberální demokracie.

Hnutí SEN 21 chce naplnit smysl Senátu jako souboru zkušených, respektovaných a důvěryhodných osobností, které sdílejí hodnoty a principy liberální demokracie.

Václav Láska

PŘEDSEDA KLUBU

Jan Holásek

SENÁTOR ZA SEN 21

Přemysl Rabas

SENÁTOR ZA SEN 21

Martin Krsek

SENÁTOR ZA SEN 21

Hnutí v regionech

Hnutí SEN 21 v regionech